TSS тоолуур

  • Зөөврийн TSS тоолуур

    Зөөврийн TSS тоолуур

    Хээрийн нөхцөлд ашиглахад хялбар, зөөврийн нийт түдгэлзүүлсэн хатуу бодисын тоолуур.Илрүүлэх хүрээ нь 0-750мг/л, урвалж хэрэглэх шаардлагагүй, үр дүнг спектрофотометрээр шууд харуулах боломжтой.